Werkwijze

Het kan best lastig zijn om de stap naar het inschakelen van een mediator te zetten. Is dit voor beide partijen het goede om te doen? Hoe gaat het in zijn werk? Tijdens een gratis online kennismaking verkennen we of mediation passend is voor jouw of jullie situatie. Ik vertel je wat mediation met voldoende commitment kan opleveren en wat de werkwijze is. Na jullie keuze, waar beide partijen achter moeten staan, starten we het traject.

Het mediationtraject verloopt meestal via de volgende stappen:

  1. Kennismaking en offerte
  2. Uitleg over mediationovereenkomst en geheimhouding: zodat aan alle voorwaarden voor een succesvolle mediation is voldaan.
  3. Individuele gesprekken: in deze gesprekken kan ieder zijn kant van het verhaal vertellen. We brengen in welke punten moeten worden opgelost en welke factoren de oplossing tot nu toe hebben belemmerd.
  4. Mediationbijeenkomst(en): op neutraal terrein verzoekt de mediator beide partijen om zijn of haar kant van het conflict te vertellen. Na een aantal gesprekken is bekend hoe beide partijen tegen de kwestie aankijken en welke zaken belangrijk zijn voor de toekomst. Als alle belangen in kaart zijn gebracht, wordt er gezamenlijk en constructief op zoek gegaan naar oplossingen die zoveel mogelijk tegemoet komen aan ieders belangen.
  5. Overeenkomst: als er een oplossing gevonden is die naar tevredenheid is van beiden, dan leggen we deze vast in een overeenkomst. Het schept rechten en plichten waar beide partijen zich aan moeten houden. Na het ondertekenen van de overeenkomst is de mediation afgerond.