Over mij

‘Het kunnen repareren, is wat relaties sterk maakt’

Weinig mensen houden van spanningen en conflicten. Toch komen we er soms in terecht en lopen we erin vast. Een conflict dat voortduurt of escaleert, zuigt enorm veel energie weg bij betrokkenen. Mijn ambitie is om mensen in gesprek te brengen, elkaar te horen en te verkennen waar de kansen liggen op reparatie. Wat heb je nodig om met elkaar verder te kunnen? Waar kun je elkaar vinden? Of als dat echt niet lukt: hoe kunnen we op een goede manier afscheid nemen?

portretastrid

Mijn motivatie

De rol van mediator zit mij als gegoten omdat ik:
… een fascinatie en radar heb voor spanningen tussen mensen
… veel ervaring heb met het coachen van conflicten in teams
… als kind ben opgegroeid in een huis met veel conflict
… de sterke behoefte heb aan openheid en waarachtigheid in het contact
… de opluchting en de energie voel als het conflict wordt aangegaan
… de onmacht en frustratie herken als het conflict wordt vermeden
… de persoonlijke groei zie als we onze eigen schaduwkanten erkennen en ze niet langer uitvechten in de buitenwereld.

Opleidingen

Op de Radbouduniversiteit studeerde ik psychologie en communicatiewetenschap. Tot 2011 heb ik gewerkt als communicatieadviseur en -manager. In 2009 volgde ik een ervaringsgerichte opleiding in het begeleiden van teams en organisaties in verandering bij de International association of Organisational and social Development (www.IOD.nl). Mijn fascinatie voor de kracht van groepen en het grotere geheel, bracht mij op het pad van systemisch werken. Bij Inge Land en Phoenix Opleidingen (2011-2016) leerde ik hoeveel inzicht opstellingen kunnen brengen, in ons familiesysteem maar ook bij hardnekkige organisatievragen.

Waar mensen samenwerken, ontstaan ook spanningen. Het kunnen omgaan met deze spanningen is essentieel om te kunnen groeien en verbeteren. Daarom besloot ik naast (team)coach ook mediator te worden om mensen te begeleiden bij het constructief bespreken van conflicten. Bij Caleidoscoop Leertrajecten deed ik in 2021 de opleiding tot mediator. In 2023 volgde ik de specialisatie arbeidsmediation bij de Academie voor Mediationopleidingen  Ik ben geregistreerd in het MfN-register waardoor de kwaliteit van de mediation gewaarborgd is. Sinds 2020 ben ik buurtbemiddelaar voor Sterker in Nijmegen.

Belangrijke waarden voor mij zijn:

  • ieder heeft zijn plek: respectvol en insluitend
  • diversiteit: waarderen van verschillen, eigenheid en autonomie
  • organisch: leren en groeien vanuit wat zich aandient
  • systemisch: in verbinding met waar je vandaan komt en waar je heen wil
  • gedreven door verlangen en gemis: het anders willen en je daarvoor inzetten