Onderwijsmediation

Als mediator maar ook als coach en docent bij de HAN, zet ik me al vele jaren in voor het ondersteunen van het onderwijs en alle partijen die daarbij betrokken zijn.

Weinig is meer belangrijk dan dat school een veilige plek is voor leerlingen, voor hun ouders en voor docenten. Iedereen wil het beste onderwijs voor de kinderen. Juist door deze grote betrokkenheid kunnen er onderlinge spanningen ontstaan. Tussen ouders en docenten, tussen leerlingen en docenten, tussen docenten onderling of leerlingen onder elkaar. Omdat het er toe doet en we geen water bij de wijn willen doen als er nog kans is op betere oplossingen.

Professionele begeleiding

Vaak is een zorgvuldig gesprek, waarin goed geluisterd wordt naar ieders beleving, al genoeg om weer samen verder te komen. Het kan ook zijn dat het niet lukt om elkaar te horen en te begrijpen. Dan is het inschakelen van een professional een goede stap zodat het conflict niet escaleert maar opgelost kan worden. Zodat alle energie weer gericht is op het onderwijs voor de kinderen.

Speciaal gericht op onderwijs

Ik ben aangesloten bij het Centrum voor Onderwijs Mediators. Wij zijn een landelijk netwerk van ervaren mediators die zijn gespecialiseerd in conflictbemiddeling in het onderwijs. Wij helpen onderwijsteams, onderwijsprofessionals, ouders en leerlingen bij het oplossen van conflicten. Omdat we onpartijdig en onafhankelijk zijn en oog hebben voor de belangen en behoeftes van alle betrokkenen, kunnen we helpen om tot afspraken te komen waar iedereen achter staat. In een sfeer van openheid en vertrouwen.

Juist omdat we het beste willen voor de kinderen, kunnen we in conflicten terecht komen.