Arbeidsmediation

Op de werkvloer kunnen spanningen ontstaan in de samenwerking. Als het niet lukt om deze spanningen tijdig en op een goede manier met elkaar te bespreken, kan dit leiden tot een conflict. Vaak hebben deze conflicten veel impact op betrokkenen, op het werk en de mensen daaromheen. Als je er niet meer samen uitkomt, is het inschakelen van een arbeidsmediator een goede optie.

Je kunt arbeidsmediation inschakelen bij een conflict tussen:

  • Werknemer en werkgever
  • Medewerker en leidinggevende
  • Collega’s
  • Binnen een team
  • Bestuur van een organisatie met ondernemingsraad of Raad van Commissarissen

Van standpunten naar belangen

Als arbeidsmediator begeleid ik het gesprek tussen jou en de persoon met wie je in conflict bent. Jullie worden beiden uitgenodigd om te delen hoe je de situatie ervaart en wat er gebeurt in het contact met de ander. Ik zie erop toe dat jullie je beiden gehoord voelen en dat de communicatie respectvol verloopt. Het doel is tot een oplossing te komen die voorziet in de behoefte en belangen van beide deelnemers. Een belangrijke stap die gezet moet worden is het loslaten van standpunten. Dit doen we door te bespreken wat het achterliggende belang is wat iemand wil bereiken. Daar liggen kansen om er samen uit te komen, of op een goede manier uit elkaar te gaan.

Afspraken

Na de eerste kennismaking informeer ik beide partijen afzonderlijk over de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de mediation zoals deze zijn vastgelegd in de mediationovereenkomst. Deze mediationovereenkomst moet voor aanvang getekend worden. De geheimhouding is een belangrijk onderdeel van de afspraken. Wat in de mediation gezegd wordt, is vertrouwelijk zodat je open kunt zijn over je ervaring en niet bang hoeft te zijn dat het later tegen je gebruikt kan worden.

Verkennen van oplossingen

In de individuele gesprekken vooraf, kun je vertellen wat er gebeurd is en wat jij met de mediation wil bereiken. Daarna volgen de gezamenlijke gesprekken op neutraal terrein. Als mediator ben ik neutraal en onafhankelijk. Ik voer regie over het gesprek maar ga niet over de inhoud. Jullie bepalen de gespreksonderwerpen.

Door de begeleiding van het gesprek, komen de werkelijke belangen, zorgen, gevoelens en behoeften naar boven waardoor het conflict de-escaleert. Wanneer de botsende maar ook de gemeenschappelijke, belangen duidelijk zijn, start het zoeken naar oplossingen voor concrete knelpunten. Het is aan de deelnemers zelf om met een oplossing te komen. Aan het einde worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst die door beide deelnemers getekend wordt.

Overeenkomst

In het geval dat een samenwerking tussen werknemer en werkgever beëindigd wordt, kan er onderhandeld worden over de inhoud van een ‘vaststellingsovereenkomst’. Als mediator mag ik geen beslissing nemen, het uitgangspunt is er samen uit te komen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt de mediation afgerond. Daarna staat het de deelnemers vrij om de kwestie voor te leggen aan de rechter.

Ondersteuning

Tijdens de mediation hebben deelnemers altijd het recht om zich te laten adviseren door een adviseur, bijvoorbeeld een advocaat of iemand van HR. De mediator bespreekt de deelname van een adviseur vooraf met de deelnemers. Ieder moet zijn/haar goedkeuring geven. Adviseurs kunnen alleen betrokken zijn wanneer zij zich binden aan de geheimhoudingsplicht.